Jakie prawo jazdy na quada

0
1350
jazda na quadach

Quady nazywany również wszędołazami lub skrótem ATV (od angielskiego all- terrain vehicle) to otwarty pojazd z reguły czterokołowy, chociaż zdarzają się trójkołowce, który początkowo przeznaczony był do sportu i rekreacji, ale obecnie służy najczęściej jako środek transportu.

Quady, gdy zyskiwały na popularności kojarzyły się jako rodzaj zabawki dla dorosłych do jazdy po polach, lasach i plażach, a obecnie stały się bardzo powszechnym i codziennym środkiem transportu np. dzieci do szkoły. Rodzice kupując ATV swoim pociechom nie zawsze zdają sobie sprawę z tego jak trudnym i wymagającym jest on pojazdem, a więc również niebezpiecznym, zarówno dla kierowcy, jak i otoczenia. Dalej idąc, wielu rodziców nie wie, że według obecnie obowiązujących przepisów, prowadzenie quada wymaga stosownych uprawnień.

Czterokołowce według polskiego prawa dzieli się ze względu na wagę, a ta determinuje, jakie prawo jazdy na quada jest w tym wypadku wymagane. Do 2013 roku w polskim prawie o ruchu drogowym nie było wzmianki o tym rodzaju pojazdach i traktowane były na równi z motorowerami. Dopiero nowelizacja z 2013 roku wprowadziła nazwę quad z podziałem na czterokołowce lekkie do 350 kg oraz quady zwykłe powyżej 350 kg z zastrzeżeniem, że te drugie mogą służyć do przewozu ładunku z wyłączeniem pojazdów osobowych, ciężarowych i motocykli, a masa ich nie może przekraczać wtedy 550 kg, a także do przewozu osób i w tym wypadku łączna waga nie może być większa niż 400 kg. W przypadku przewożenia dziecka do lat 7, prędkość pojazdu nie może przekraczać 40 km/h.

quady na pustyni

Do prowadzenia czterokołowców lekkich wymagane jest prawo jazdy kategorii AM, ponieważ ich konstrukcja nie pozwala na przekroczenie prędkości 45 km/h. Ten rodzaj prawa jazdy zastąpił dawną kartę motorowerową, a minimalny wiek do jej wyrobienia wynosi 14 lat, poza tym wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Ważna kwestia, którą należy zaznaczyć, to osoby które przed 2013 rokiem ukończyły 18 lat, mogą prowadzić motorowery bez prawa jazdy kategorii AM, ale nie mogą prowadzić quada.

Czterokołowce ciężkie według prawa określane są już jako pojazdy samochodowe, a to oznacza, że wymagane jest prawo jazdy kategorii B lub B1. Przy czym do kategorii B wymagana jest pełnoletność, a B1 ukończenie 16 lat.

Zarówno quady lekkie jak i ciężkie muszą zostać zarejestrowane, aby móc poruszać się po drogach, a więc muszą posiadać tablice rejestracyjne, homologację i aktywne ubezpieczenie OC. Za jazdę ATV bez odpowiednich dokumentów przepisy prawne określają wysokość kary. Za jazdę bez prawa jazdy kara wynosi 500 zł, a bez wymaganej kategorii 300 zł. Natomiast skutki nieposiadania polisy OC mogą już kosztować nas dużo więcej jeśli przyczynimy się do kolizji lub wypadku na drodze. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej, ale to my będziemy musieli zwrócić całą kwotę rekompensaty.

Mandat możemy dostać również za poruszanie się w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że po lesie quadem poruszać się nie wolno, chyba że po przebiegającymi tamtędy drogach publicznych i oznaczonych jako dozwolone do ruchu pojazdom silnikowym. Kara za złamanie tego zakazu wynosi 1000 zł. Dużo gorzej sprawa wygląda w przypadku złamania zakazu poruszania się pojazdem na terenie parków narodowych. Tutaj wykroczenie może skutkować nie tylko grzywną , ale nawet aresztem, a w przypadku stwierdzenia zniszczeń winowajca musi na własny koszt dokonać napraw lub wpłacić 10 tysięcy złotych na poczet organizacji zajmującej się ochroną przyrody lub na konto wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

jakie prawo jazdy na quada

Porządkując zarejestrowanym i ubezpieczonym czterokołowcem możemy poruszać się po wszystkich drogach publicznych, strefie ruchu oraz strefie zamieszkania, natomiast zabroniona jest również jazda po odcinkach dróg oznaczonych jako ekspresowe oraz autostrady. Kierujący musi posiadać prawo jazdy kategorii AM w przypadku quadów lekkich oraz prawo jazdy kategorii B/ B1 do prowadzenia quadów ciężkich.

Ważne jest, aby rodzice zdawali sobie sprawę z tego, że quad nie jest zabawką i stwarza on realne zagrożenie na drodze. Świadomość w tym zakresie nie jest jeszcze powszechna, ponieważ bardzo często na drogach dochodzi do wypadków wszędołazów, niestety często z udziałem małych dzieci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here